Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://relok.pl/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ReLok
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@relok.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:

10. Mobilna ReLok Kaszuby

ReLok zbudował aplikację Relok Kaszuby jako darmową aplikację. Usługa ta jest świadczona przez firmę ReLok bez żadnych kosztów i jest przeznaczona do użytku w takim stanie, w jakim jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z naszego Serwisu.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszego Serwisu, wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Dane osobowe, które zbieramy, są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Serwisu. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać nikomu Twoich informacji z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, który jest dostępny w Relok Kaszuby, o ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

W celu zapewnienia lepszych wrażeń podczas korzystania z Usługi możemy wymagać od Użytkownika podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi Loginu, e-mail, lokalizacji. Żądane przez nas informacje będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje używane do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez aplikację

Dane z rejestru

Chcemy poinformować, że za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej Usługi, w przypadku błędu w aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów innych firm) na jego telefonie zwanym Log Data. Te Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP urządzenia użytkownika, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z Usługi, godzina i data korzystania z Usługi oraz inne dane statystyczne.

Cookies

Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe, unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika z odwiedzanych przez niego stron internetowych i zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Serwis nie używa tych “cookies” w sposób wyraźny. Aplikacja może jednak korzystać z kodu osób trzecich i bibliotek, które używają plików “cookie” do zbierania informacji i poprawy jakości swoich usług. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie i wie, kiedy plik cookie jest wysyłany na jego urządzenie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie naszych plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części niniejszej usługi.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

 • Aby ułatwić nasz serwis;
 • Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
  Aby świadczyć usługi związane z Usługą; * Aby świadczyć usługi związane z Usługą; lub
 • Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszego serwisu.

Chcemy poinformować użytkowników tego Serwisu, że te strony trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych. Powodem jest wykonywanie w naszym imieniu przydzielonych im zadań. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani nieużywania tych informacji do żadnych innych celów.

Security

Cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo przekazując nam swoje dane osobowe, dlatego też staramy się wykorzystywać akceptowane komercyjnie środki ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, a my nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Serwis ten może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na łącze osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Należy pamiętać, że te zewnętrzne strony nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności tych stron. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez jakiekolwiek strony lub usługi osób trzecich.

Poufność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

11. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem ewentualnych zmian. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Polityka ta obowiązuje od 2020-10-28 roku.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem biuro@relok.pl.