Regulamin portalu ReLok

Regulamin ReLok

 

Bez względu na to, czy jesteś użytkownikiem naszej strony, naszym obecnym klientem, czy potencjalnie chcesz zostać partnerem „ReLok”, gorąco polecamy zapoznanie się z naszymi warunkami, abyś wiedział, jak działamy i jakie są najważniejsze punkty, z którymi powinieneś się zapoznać.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres biuro@relok.pl z nagłówkiem „Regulamin”.

 

  1. Interpretacja i znaczenie

Chcemy mieć pewność, że wszystko jest jasne i łatwe do zrozumienia, dlatego też zamieściliśmy niektóre z kluczowych słów, których używamy w naszym regulaminie, a ich znaczenia są wymienione dla Państwa poniżej.

ReLok / Relok Kaszuby (My / Nas / Nasze): Odnoszą się do nas samych.

Platforma: Odnosi się do naszej strony: https://relok.pl

Użytkownik: Osoba odwiedzająca naszą stronę w celu wyszukania produktów i firm na naszej platformie.

Partner: Osoba lub firma, która dołączyła do naszej platformy i ma dostęp do niektórych obszarów naszej strony, które są zablokowane dla innych.

Warunki: Odnosząc się do tych warunków. Należy pamiętać, że warunki te mogą się zmieniać w miarę rozwoju naszej firmy. Jeśli nastąpią zmiany, zostaniesz o nich powiadomiony i od tego momentu będą obowiązywać nowe zasady.

Umowa: Odnosząc się do umowy, którą zawarliśmy z Państwem jako partnerem. Ta umowa podlega warunkom zawartym w tym dokumencie.

Treść: Tekst, który dodajesz do swojej oferty, może się różnić od tego, który pakiet wybierzesz i które funkcje są odblokowane.

Pisanie/pisanie: Może to oznaczać nie tylko drukowane wersje papierowe, ale może również zawierać e-maile, biuletyny i inne formy elektronicznych powiadomień, które są wysyłane do Ciebie.

Panel zarządzania: Podstawowe informacje i treści, które znajdują się w centrum naszej platformy. Został on zaprojektowany tak, aby można go było dostosować do każdej oferty, co pozwala partnerowi na aktualizację informacji, dodawanie treści i odpowiadanie na zapytania.

Subskrypcja / Opłaty: Kwota, którą pobieramy za twoje ogłoszenie u nas. Jeśli zmienimy jej koszt, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem, co pozwoli Ci na dostosowanie i zmianę oferty w razie potrzeby. Wszelkie nowe koszty zostaną wprowadzone i będą obowiązywać od daty określonej w powiadomieniu o aktualizacji, która będzie nie krótsza niż 14 dni od dnia wysłania do Ciebie.

Prawa własności intelektualnej: Cechy, które mogą być posiadane i kontrolowane niezależnie od tego, że mogą nie być fizyczne. Obejmuje to prawa autorskie i znaki towarowe. Termin ten obejmuje również zgłoszenia zarejestrowanych Praw Własności Intelektualnej, które są w toku.

 

Pakiet / Plan: Opcja którą wybrali Państwo dla siebie lub swojej firmy. Obejmuje ona funkcje, które są z nią związane.

Data rozpoczęcia: Data, w której Twoja oferta zaczyna się pojawiać u nas, a Ty i Twoja firma lub ogłoszenie zostajecie dodane do naszej platformy.

Data zakończenia : Data, w której Twoja oferta i umowa zostaną rozwiązane.

 

  1. Serwis

Pod warunkiem opłacenia planu, o której mowa w punkcie 1 niniejszych Warunków, płatności są dokonywane za pośrednictwem naszego wyznaczonego dostawcy usług płatniczych, chyba że uzgodniono inaczej.

Użytkownik jest prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy, tzn. ma 18 lat lub więcej i nie cierpi na żadne warunki, które mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane w ramach tej umowy.

Posiadasz zdolność prawną do współpracy z naszymi partnerami, tj. masz 18 lat lub więcej i nie cierpisz na żadne dolegliwości, które mogłyby wpłynąć na decyzje dotyczące kontaktu z tymi firmami w celu pozyskania produktów do zakupu lub wynajęcia od nich.

Będziesz korzystać z naszej strony tylko w celu korzystania i dostępu do usług i funkcji, które ma do zaoferowania nasza platforma.

Zapewnimy Tobie, partnerowi, panel zarządzania, na której będziesz mógł uzyskać dostęp do funkcji uzgodnionych w wybranej ofercie, pod warunkiem, że zapłaciłeś za nie w terminie.

Zapewnimy Tobie, użytkownikowi, tablicę rozdzielczą, na której będziesz mógł uzyskać dostęp do swojego profilu i korzystać z funkcji, które są z nim związane.

Możesz zmienić pakiet, który posiadasz Ty lub Twoja firma i Twoja oferta, a będzie on aktywny po dokonaniu pierwszej nowej płatności. Sprawia to, że proces ten przebiega tak bezproblemowo, jak to tylko możliwe. Podczas zmiany pakietu, zostanie on ulepszony lub obniżony, a koszty zostaną odpowiednio dostosowane. Po zatwierdzeniu przez nasz zespół i uruchomieniu, Twoja zmiana subskrypcji zostanie uznana za akceptowalną, a funkcje odpowiednio zmienione.

  1. Abonamenty i płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, nasze opłaty określone w niniejszej umowie są bezzwrotne, jak wspomniano w sekcji 2 pkt 1 – odbywa się to za pośrednictwem naszego wyznaczonego dostawcy usług płatniczych. Płatność musi być dokonywana w całości w każdym momencie. Płatność musi zostać dokonana w pełnej wysokości w każdym czasie. Płatność musi zostać dokonana w nadchodzącym okresie, który uważamy za jeden miesiąc wcześniej, chyba że uzgodniono inaczej.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszych usług, radzimy powiadomić Nas o tym tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli pomóc Państwu pisząc na adres biuro@relok.pl

Klient lub jego firma ponoszą odpowiedzialność za wszelkie opłaty pobierane przez jego bank za przekazanie środków na nasz rachunek bankowy.

Posiadamy prawo do usunięcia Twojego konta, jeśli nie uiszczasz opłat w terminie, w którym są one nam należne. Możemy tymczasowo zawiesić notowania, jeśli płatność jest przeterminowana, po rozliczeniu, notowania mogą być wykonane na żywo na naszej stronie ponownie, subskrypcja będzie następnie kontynuowana według uzgodnionej stawki. Nie jesteśmy zobowiązani w żadnym momencie do spłaty jakiejkolwiek części kwoty, którą wpłaciłeś z góry. Ponadto, nie jesteśmy również zobowiązani do obniżenia opłat za okres, w którym konto i notowania zostały zawieszone.

Na Państwa prośbę, która musi być sporządzona na piśmie, jeśli będziemy świadczyć Państwu lub Państwa firmie jakiekolwiek usługi, które nie są objęte bieżącym abonamentem, będzie to płatne według naszych aktualnych stawek, a koszt tego będzie pobierany w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jeśli konto i umowa zostały rozwiązane, postaramy się pobrać wszelkie zaległe opłaty należne nam w dniu rozwiązania umowy (lub jak najszybciej po tym terminie). Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, zostanie wysłana do Ciebie faktura, która będzie płatna nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli nie dokonasz tej płatności, możemy podjąć decyzję o przekazaniu tego długu i poszukać dodatkowych sposobów jego odzyskania. W takim przypadku do faktury zostaną doliczone wszelkie opłaty sądowe, administracyjne i prawne.

  1. Bezpieczeństwo naszych użytkowników i partnerów

Bezpieczeństwo zarówno naszych Użytkowników jak i Partnerów jest niezwykle ważne dla nas i naszej platformy. Wyrażacie Państwo zgodę na podjęcie wszelkich niezbędnych środków i wdrożenie ich w swojej działalności w celu zachowania zgodności z naszą Polityką Prywatności wraz z aktualnym ustawodawstwem GDPR w celu ochrony danych naszych użytkowników przez cały czas.

Komunikując się z naszymi użytkownikami, muszą Państwo upewnić się, że posiadają Państwo odpowiednie zabezpieczenia, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Ich dane nie mogą być w żadnym wypadku sprzedawane lub przekazywane innym podmiotom.

Zarówno my, jako firma, jak i platforma, regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą stronę, aby upewnić się, że wszelkie zagrożenia dla naszych użytkowników są możliwie jak najmniejsze, tak aby wszystkie ich informacje były zawsze bezpieczne.

Jest to ważne przy zakładaniu konta; wybierasz dane do logowania, które są zarówno zapamiętywalne dla Ciebie, jak i na tyle silne, że są odporne na próby cyberataków, aby inni mogli uzyskać dostęp do Twojego konta i pulpitu. Jeśli chcesz zmienić swoje hasło w dowolnym momencie, możesz tego dokonać poprzez swój osobisty login do profilu w zakładce “Profil” u góry ekranu.

Podczas komunikowania się z użytkownikami, ważne jest, aby zawsze traktować ich z szacunkiem i troską. Jakakolwiek komunikacja, którą uznamy za niewłaściwą lub niezgodną z prawem, zostanie zgłoszona odpowiednim władzom, a status konta użytkownika zostanie poddany przeglądowi bez uprzedzenia. Wszelka komunikacja, która odbywa się za pośrednictwem naszej strony, może być w każdej chwili monitorowana przez nasz zespół.

Jeśli zauważysz, że któryś z naszych użytkowników nadużywa naszej platformy, poinformuj nas o tym natychmiast, a nasz zespół się tym zajmie.

Użytkownik musi zawsze komunikować się z naszymi partnerami w sposób profesjonalny i pełen szacunku. Cała komunikacja, która odbywa się za pośrednictwem naszej strony, może być w każdej chwili monitorowana przez nasz zespół. Jakakolwiek komunikacja, którą uznamy za niewłaściwą lub nielegalną, zostanie zgłoszona odpowiednim władzom, a Twój profil z nami zostanie sprawdzony bez uprzedzenia.

Użytkownik musi chronić i utrzymywać wszelką komunikację z użytkownikami i partnerami w ścisłej tajemnicy, niektóre z cen, które otrzymuje, mogą być dla niego wyjątkowe i nie mogą być udostępniane.

  1. Obowiązki i zobowiązania partnerów

Punkty te wyjaśniają różne obietnice, które składasz przy zawieraniu z nami tej umowy i określają Twoje zobowiązania w momencie przystąpienia do naszej platformy.

Wszelka komunikacja z użytkownikami będzie przebiegała w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, użytkownicy będą mieli możliwość zgłoszenia użytkownika i jego oferty, jeśli uznają to za konieczne, jak wspomniano w punkcie 4.5.

Po uzgodnieniu między partnerem, a użytkownikiem szczegółów dotyczących ich transakcji, obie strony muszą upewnić się, że transakcja będzie wykonywana w sposób satysfakcjonujący obie strony, wszystkie procesy zarówno Twojej firmy, jak i transakcje, które podejmujesz, muszą być w pełni zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez wszystkie przepisy prawa polskiego.

ReLok nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane z transakcjami między użytkownikami i partnerami, w tym za zwroty, wymiany, opłaty administracyjne i biznesowe itp. Obowiązkiem partnerów jest pokrycie tych kosztów oraz, w miarę możliwości, osiągnięcie porozumienia, z którego wszystkie strony są zadowolone.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy powodujące zaangażowanie prawne partnerów i naszych użytkowników, jest to odpowiedzialność partnera i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne wypłaty, opłaty, zwroty ani rozliczenia.

ReLok usunie wszystkie oferty, które nie są umieszczone w odpowiedniej kategorii lub nadużywają naszej platformy.

Treści, które umieszczasz w swojej ofercie, nie są chronione prawami autorskimi, a my możemy się tym dzielić we własnym marketingu wewnętrznym i zewnętrznym w celu zwiększenia Twojego zasięgu i rozwoju naszej platformy, czy to za pośrednictwem użytkowników czy partnerów.

Partnerzy są odpowiedzialni za treści zamieszczone w ogłoszeniu, niezależnie od tego, czy są one zamieszczane przez osoby trzecie. Jesteś odpowiedzialny za to, aby zapewnić, że są one jak najdokładniejsze i nie zawierają niczego, co mogłoby zostać uznane za obraźliwe, niewłaściwe, fałszywe, celowo wprowadzające w błąd lub nielegalne. Jak tylko zostanie to nam zgłoszone i zostaniemy o tym poinformowani, Twoje konto może zostać natychmiast zawieszone podczas dalszego dochodzenia. W każdej chwili mamy prawo do usunięcia konta bez uprzedzenia, ale w miarę możliwości postaramy się dojść do porozumienia, jeśli i kiedy uznamy to za stosowne.

 

  1. Przechowywanie i przetwarzanie danych

Nasz system i podejście do przetwarzania danych osobowych zarówno dla naszych użytkowników, jak i partnerów, odnoszące się do punktów określonych w naszej Polityce Prywatności, wyjaśniające, że bezpieczeństwo danych ma pierwszorzędne znaczenie dla naszej platformy.

Jako Platforma my:

Przetwarzamy i przekazujemy dane osobowe zawarte w ogłoszeniu, który jest wypełniany przez użytkowników, a następnie przekazywany naszym odpowiednim partnerom.

Informacje te, o których mowa w punkcie 6, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kwotowania i realizacji transakcji i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

Nie wolno ujawniać danych osobowych lub innych informacji dostarczonych przez użytkownika i naszych użytkowników organizacjom zewnętrznym w inny sposób niż na żądanie osoby fizycznej/firmy lub w sposób wymagany przez prawo.

Firma musi utrzymywać odpowiednie zaplecze zapasowe i procesy bezpieczeństwa sieciowego dla przechowywanych przez siebie Danych osobowych.

Każdy kontakt, jaki firma ma z naszymi użytkownikami, na ich prośbę, użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, na przykład gdy nie są one już potrzebne. Jest to często określane jako “prawo do bycia zapomnianym”.

  1. Warunki & Zawieszenie konta / Wypowiedzenie konta

Niniejsza umowa rozpocznie się w Dniu Rozpoczęcia, określonym przez ReLok i będzie obowiązywać bezterminowo do momentu jej rozwiązania zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Możemy rozwiązać umowę i usunąć Twoją ofertę z naszej platformy, jeśli nie jesteś w stanie zapłacić lub staniesz się niewypłacalny.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, ReLok ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Klient pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty, które są wymagalne przed lub po potwierdzonej dacie rozwiązania umowy i będzie miał 14 dni na uregulowanie należności, zanim ten dług zostanie potencjalnie zaciągnięty.

Wszyscy użytkownicy są uprawnieni do założenia konta umożliwiającego im interakcję z naszymi partnerami i dostęp do ich pulpitu i narzędzi, które są z nim związane. Jeśli ReLok znajdzie dowody na to, że zasady zawarte w naszym Regulaminie zostały naruszone, mamy prawo do usunięcia Twojego profilu z naszej platformy i zablokowania Ci dostępu do różnych funkcji, które są z tym związane.

 

  1. Nasze gwarancje i zobowiązania

Gwarantujemy, że pakiet, który wybrałeś, zawierał funkcje zawarte w pakiecie i będzie dostępny dla Ciebie do użytku.

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek elementy naszej platformy, które nie działają prawidłowo, skontaktuj się z nami jak najszybciej pod adresem biuro@relok.pl z tematem „Błąd funkcjonalności”. Upewnij się, że dołączyłeś zrzut ekranu lub nagranie wideo, jeśli to możliwe, aby pomóc naszemu zespołowi w naprawieniu tego błędu. Następnie ten problem zostanie opracowany i poprawiony tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli masz jakieś sugestie co do tego, jak możemy dalej rozwijać naszą platformę, napisz do nas na adres: biuro@relok.pl z nagłówkiem “Sugestie” z Twoimi pomysłami, czy są to nowe produkty, które możemy dodać, inne rynki, na które możemy się rozwijać i wiele innych.

Recenzje, opinie, które pojawiają się na profilach, zostały zamieszczone przez prawdziwych klientów. Fałszywe recenzje nie powinny być w żadnym wypadku zamieszczane przez wszystkie strony. Jeżeli okaże się, że do tego doszło, opinie te zostaną natychmiast usunięte, a jeżeli będzie to kwestia powtarzająca się, zostanie wszczęte wewnętrzne dochodzenie.

Zobowiązania

ReLok działa jako portal internetowy i miejsce wystawiania ogłoszeń i nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie jest właścicielem żadnego z produktów wymienionych na stronie, a zatem nie ma z nimi żadnego związku.

Nasza funkcja ogłoszeń działa w oparciu o to, że Twoje ogłoszenie jest wysyłane do naszego systemu, który jest następnie przekazywany do naszych użytkowników. W żadnym wypadku nie możemy zagwarantować, że Twoje ogłoszenie będzie skuteczne i że jego efekty będą satysfakcjonujące.

Wykorzystujemy własne umiejętności i doświadczenie w doradzaniu, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy ekspertami w tym zakresie i nie możemy gwarantować żadnych wyników.

ReLok nie daje żadnych gwarancji co do odpowiedniości, uczciwości i możliwości każdego użytkownika, partnera zarejestrowanego lub odwiedzającego Nasz portal.

 Nasza odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich roszczeń, strat lub szkód poniesionych zarówno przez partnerów jak i użytkowników w żaden sposób nie zostanie przez nas rozliczona. Wszelkie kwestie i spory prawne muszą być rozstrzygane między sobą, a ReLok nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypłaty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody; ani za jakiekolwiek straty zysków i obrotów. Twoja reputacja i możliwości biznesowe są ustalane przez Ciebie i to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za ich utrzymanie.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może działać lub być interpretowane w taki sposób, aby w jakikolwiek sposób ograniczać naszą odpowiedzialność:

śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub partnerów (odpowiednio); lub

Oszukańcze wprowadzenie w błąd przez nas lub naszych pracowników.

Obowiązkiem partnera jest zapewnienie, że wszystkie oferowane przez niego produkty i usługi są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, posiada on odpowiednie ubezpieczenie i ochronę prawną.

W żaden sposób nie kontrolujemy cen, które ustalają nasi partnerzy i ich obowiązkiem jest uzgodnienie ich ze sobą, prosimy ich, aby byli konkurencyjni i uczciwi w swoich cenach, ale nie możemy zagwarantować, że w każdej chwili uzyskają Państwo najlepsze możliwe ceny.

  1. Generał

Wszystkie treści przesłane do nas i/lub zawarte na koncie, których nie chcesz upubliczniać, są przez nas traktowane jako wysoce poufne. Dotyczy to również informacji prawnych i sposobów płatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie i Twojej firmy za niedostarczenie przez nas funkcji Twojego pakietu z jakiegokolwiek powodu, który jest poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie tych informacji i odpowiadanie na prośby użytkowników w odpowiednim czasie. Użytkownicy mogą zgłaszać firmy, które nie reagują na nie lub otrzymują poziom usług, który uważają za nie do przyjęcia.

Zezwalasz nam na wykorzystanie zrzutów ekranu z Twojej oferty, statystyk i lokalizacji na mapie do celów marketingowych i promocyjnych, możemy również zwrócić się do Ciebie o referencje, aby pomóc w rozwoju naszej marki.

Użytkownik zapewni, że podczas zakładania i korzystania z naszej platformy, użytkownik (oraz osoby działające w jego imieniu, niezależnie od tego, czy są to pracownicy wewnętrzni uzyskujący dostęp do strony, czy też osoby trzecie robiące to za niego) będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa i regulacji. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy wymienione powyżej osoby działające w Państwa imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, umyślnie lub przypadkowo, nie zastosują się do przepisów prawa i regulacji, a Państwo zrekompensują nam wszelkie straty lub wydatki poniesione przez nas w wyniku prowadzenia jakichkolwiek dochodzeń, roszczeń lub innych działań regulacyjnych lub cywilnych, które nastąpią w wyniku tego niepowodzenia i Państwa działań.

Ty, klient, użytkownik i my, ReLok, jesteśmy niezależną firmą i w żaden sposób nie działamy w ramach partnerstwa. Możemy często używać terminu “partner” w naszym marketingu, ale jest on używany w sposób, który promuje poczucie wspólnoty między nami a naszymi klientami. Można to porównać do dołączenia do “rodziny ReLok”.

Rzadko zdarza się, że prawo wymaga, aby informacje, które przekazujemy, były przekazywane na piśmie, a komunikacja, którą chcesz nam wysłać, musi mieć formę pisemną. W takim przypadku będziemy używać adresu zarejestrowanego na rachunku jako adresu pocztowego, chyba że zostaniemy poinformowani, że jest inaczej, a także będziemy wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail na adres, który połączyliśmy z rachunkiem. Jeśli wysyłasz nam materiały pisemne, upewnij się, że są one wysyłane na adres znajdujący się na górze niniejszego Regulaminu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty przesyłki/zwrotu i będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi w odpowiednim czasie.

Ty i Twoja firma rozumiecie, że naruszenie (lub groźba naruszenia) niniejszego Regulaminu, które może spowodować nieodwracalne i trwałe szkody dla nas i naszej organizacji, oraz że w takiej sytuacji mamy prawo do ubiegania się o pomoc prawną i nakaz w celu zapobieżenia temu naruszeniu i powstrzymania go w przyszłości, możemy podjąć tę sprawę dalej i starać się o finansowe rozliczenie ze sobą, aby odzyskać wpływ, jaki to miało na nas.

Użytkownik uznaje, że w przypadku naruszenia (lub groźby naruszenia) któregokolwiek z niniejszych Warunków, które może spowodować nieodwracalne i trwałe szkody dla nas i naszej organizacji, oraz że w takiej sytuacji mamy prawo do ubiegania się o pomoc prawną i nakaz w celu zapobieżenia temu naruszeniu i powstrzymania jego powstania w przyszłości, możemy podjąć dalsze działania w tej sprawie i starać się o ugodę finansową ze sobą, aby odzyskać wpływ, jaki to miało na nas.

Umowa pomiędzy nami ReLok a Państwem, przedsiębiorcą/partnerem/użytkownikiem, zawiera niniejsze Warunki oraz Politykę Prywatności, razem stanowią całość umowy, a wszystkie punkty są wyraźnie przeczytane i zrozumiane oraz że zgadzają się Państwo przestrzegać tych wytycznych. Niezastosowanie się do nich może spowodować komplikacje dla Ciebie i Twojej firmy. Zgadzasz się, że zawierając umowę, nie masz żadnych problemów z żadną z kwestii poruszonych w obu dokumentach i zgadzasz się na to wszystko. Jeżeli Klient naruszy którykolwiek z naszych warunków lub naruszy naszą Politykę, ReLok ma pełne prawo do skorzystania z dowolnego sposobu działania, który uzna za najlepszy i w odpowiednim czasie doradzi Klientowi, jakie kroki podejmujemy po podjęciu decyzji.

Umowa pomiędzy nami ReLok a użytkownikiem, który został uwzględniony w niniejszych Warunkach oraz w naszej Polityce Prywatności, łącznie stanowi całość umowy, a wszystkie jej punkty zostały wyraźnie przeczytane i zrozumiane oraz że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych wytycznych.