Terms

Term of services

Regulamin ReLok

 

Bez względu na to, czy jesteś użytkownikiem naszej strony,
naszym obecnym klientem, czy potencjalnie chcesz zostać partnerem „ReLok”,
gorąco polecamy zapoznanie się z naszymi warunkami, abyś wiedział, jak działamy
i jakie są najważniejsze punkty, z którymi powinieneś się zapoznać.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres
biuro@relok.pl z nagłówkiem „Regulamin”.

 

1. Interpretacja i znaczenie

Chcemy mieć pewność, że wszystko jest jasne i łatwe do
zrozumienia, dlatego też zamieściliśmy niektóre z kluczowych słów, których
używamy w naszym regulaminie, a ich znaczenia są wymienione dla Państwa
poniżej.

ReLok / Relok Kaszuby (My / Nas / Nasze): Odnoszą się do nas
samych.

Platforma: Odnosi się do naszej strony: https://relok.pl

Użytkownik: Osoba odwiedzająca naszą stronę w celu
wyszukania produktów i firm na naszej platformie.

Partner: Osoba lub firma, która dołączyła do naszej
platformy i ma dostęp do niektórych obszarów naszej strony, które są
zablokowane dla innych.

Warunki: Odnosząc się do tych warunków. Należy pamiętać, że
warunki te mogą się zmieniać w miarę rozwoju naszej firmy. Jeśli nastąpią
zmiany, zostaniesz o nich powiadomiony i od tego momentu będą obowiązywać nowe zasady.

Umowa: Odnosząc się do umowy, którą zawarliśmy z Państwem
jako partnerem. Ta umowa podlega warunkom zawartym w tym dokumencie.

Treść: Tekst, który dodajesz do swojej oferty, może się
różnić od tego, który pakiet wybierzesz i które funkcje są odblokowane.

Pisanie/pisanie: Może to oznaczać nie tylko drukowane wersje
papierowe, ale może również zawierać e-maile, biuletyny i inne formy
elektronicznych powiadomień, które są wysyłane do Ciebie.

Panel zarządzania: Podstawowe informacje i treści, które
znajdują się w centrum naszej platformy. Został on zaprojektowany tak, aby
można go było dostosować do każdej oferty, co pozwala partnerowi na
aktualizację informacji, dodawanie treści i odpowiadanie na zapytania.

Subskrypcja / Opłaty: Kwota, którą pobieramy za twoje
ogłoszenie u nas. Jeśli zmienimy jej koszt, zostaniesz o tym poinformowany z
wyprzedzeniem, co pozwoli Ci na dostosowanie i zmianę oferty w razie potrzeby.
Wszelkie nowe koszty zostaną wprowadzone i będą obowiązywać od daty określonej
w powiadomieniu o aktualizacji, która będzie nie krótsza niż 14 dni od dnia
wysłania do Ciebie.

Prawa własności intelektualnej: Cechy, które mogą być
posiadane i kontrolowane niezależnie od tego, że mogą nie być fizyczne.
Obejmuje to prawa autorskie i znaki towarowe. Termin ten obejmuje również
zgłoszenia zarejestrowanych Praw Własności Intelektualnej, które są w toku.

 

Pakiet / Plan: Opcja którą wybrali Państwo dla siebie lub
swojej firmy. Obejmuje ona funkcje, które są z nią związane.

Data rozpoczęcia: Data, w której Twoja oferta zaczyna się
pojawiać u nas, a Ty i Twoja firma lub ogłoszenie zostajecie dodane do naszej
platformy.

Data zakończenia : Data, w której Twoja oferta i umowa
zostaną rozwiązane.

 

2. Serwis

Pod warunkiem opłacenia planu, o której mowa w punkcie 1
niniejszych Warunków, płatności są dokonywane za pośrednictwem naszego
wyznaczonego dostawcy usług płatniczych, chyba że uzgodniono inaczej.

Użytkownik jest prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy,
tzn. ma 18 lat lub więcej i nie cierpi na żadne warunki, które mogą mieć wpływ
na decyzje podejmowane w ramach tej umowy.

Posiadasz zdolność prawną do współpracy z naszymi
partnerami, tj. masz 18 lat lub więcej i nie cierpisz na żadne dolegliwości,
które mogłyby wpłynąć na decyzje dotyczące kontaktu z tymi firmami w celu
pozyskania produktów do zakupu lub wynajęcia od nich.

Będziesz korzystać z naszej strony tylko w celu korzystania
i dostępu do usług i funkcji, które ma do zaoferowania nasza platforma.

Zapewnimy Tobie, partnerowi, panel zarządzania, na której
będziesz mógł uzyskać dostęp do funkcji uzgodnionych w wybranej ofercie, pod
warunkiem, że zapłaciłeś za nie w terminie.

Zapewnimy Tobie, użytkownikowi, tablicę rozdzielczą, na
której będziesz mógł uzyskać dostęp do swojego profilu i korzystać z funkcji,
które są z nim związane.

Możesz zmienić pakiet, który posiadasz Ty lub Twoja firma i
Twoja oferta, a będzie on aktywny po dokonaniu pierwszej nowej płatności.
Sprawia to, że proces ten przebiega tak bezproblemowo, jak to tylko możliwe.
Podczas zmiany pakietu, zostanie on ulepszony lub obniżony, a koszty zostaną
odpowiednio dostosowane. Po zatwierdzeniu przez nasz zespół i uruchomieniu,
Twoja zmiana subskrypcji zostanie uznana za akceptowalną, a funkcje odpowiednio
zmienione.

3. Abonamenty i płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, nasze opłaty określone w
niniejszej umowie są bezzwrotne, jak wspomniano w sekcji 2 pkt 1 – odbywa się
to za pośrednictwem naszego wyznaczonego dostawcy usług płatniczych. Płatność
musi być dokonywana w całości w każdym momencie. Płatność musi zostać dokonana
w pełnej wysokości w każdym czasie. Płatność musi zostać dokonana w
nadchodzącym okresie, który uważamy za jeden miesiąc wcześniej, chyba że
uzgodniono inaczej.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszych usług, radzimy
powiadomić Nas o tym tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli pomóc Państwu
pisząc na adres biuro@relok.pl

Klient lub jego firma ponoszą odpowiedzialność za wszelkie
opłaty pobierane przez jego bank za przekazanie środków na nasz rachunek
bankowy.

Posiadamy prawo do usunięcia Twojego konta, jeśli nie
uiszczasz opłat w terminie, w którym są one nam należne. Możemy tymczasowo
zawiesić notowania, jeśli płatność jest przeterminowana, po rozliczeniu,
notowania mogą być wykonane na żywo na naszej stronie ponownie, subskrypcja
będzie następnie kontynuowana według uzgodnionej stawki. Nie jesteśmy
zobowiązani w żadnym momencie do spłaty jakiejkolwiek części kwoty, którą
wpłaciłeś z góry. Ponadto, nie jesteśmy również zobowiązani do obniżenia opłat
za okres, w którym konto i notowania zostały zawieszone.

Na Państwa prośbę, która musi być sporządzona na piśmie, jeśli
będziemy świadczyć Państwu lub Państwa firmie jakiekolwiek usługi, które nie są
objęte bieżącym abonamentem, będzie to płatne według naszych aktualnych stawek,
a koszt tego będzie pobierany w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jeśli konto i umowa zostały rozwiązane, postaramy się pobrać
wszelkie zaległe opłaty należne nam w dniu rozwiązania umowy (lub jak
najszybciej po tym terminie). Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, zostanie
wysłana do Ciebie faktura, która będzie płatna nie później niż 14 dni od daty
wystawienia faktury. Jeśli nie dokonasz tej płatności, możemy podjąć decyzję o
przekazaniu tego długu i poszukać dodatkowych sposobów jego odzyskania. W takim
przypadku do faktury zostaną doliczone wszelkie opłaty sądowe, administracyjne
i prawne.

4. Bezpieczeństwo naszych użytkowników i partnerów

Bezpieczeństwo zarówno naszych Użytkowników jak i Partnerów
jest niezwykle ważne dla nas i naszej platformy. Wyrażacie Państwo zgodę na
podjęcie wszelkich niezbędnych środków i wdrożenie ich w swojej działalności w
celu zachowania zgodności z naszą Polityką Prywatności wraz z aktualnym
ustawodawstwem GDPR w celu ochrony danych naszych użytkowników przez cały czas.

Komunikując się z naszymi użytkownikami, muszą Państwo
upewnić się, że posiadają Państwo odpowiednie zabezpieczenia, aby uniknąć
rozprzestrzeniania się wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Ich dane nie
mogą być w żadnym wypadku sprzedawane lub przekazywane innym podmiotom.

Zarówno my, jako firma, jak i platforma, regularnie
sprawdzamy i aktualizujemy naszą stronę, aby upewnić się, że wszelkie
zagrożenia dla naszych użytkowników są możliwie jak najmniejsze, tak aby
wszystkie ich informacje były zawsze bezpieczne.

Jest to ważne przy zakładaniu konta; wybierasz dane do
logowania, które są zarówno zapamiętywalne dla Ciebie, jak i na tyle silne, że
są odporne na próby cyberataków, aby inni mogli uzyskać dostęp do Twojego konta
i pulpitu. Jeśli chcesz zmienić swoje hasło w dowolnym momencie, możesz tego
dokonać poprzez swój osobisty login do profilu w zakładce “Profil" u
góry ekranu.

Podczas komunikowania się z użytkownikami, ważne jest, aby
zawsze traktować ich z szacunkiem i troską. Jakakolwiek komunikacja, którą
uznamy za niewłaściwą lub niezgodną z prawem, zostanie zgłoszona odpowiednim
władzom, a status konta użytkownika zostanie poddany przeglądowi bez
uprzedzenia. Wszelka komunikacja, która odbywa się za pośrednictwem naszej
strony, może być w każdej chwili monitorowana przez nasz zespół.

Jeśli zauważysz, że któryś z naszych użytkowników nadużywa
naszej platformy, poinformuj nas o tym natychmiast, a nasz zespół się tym
zajmie.

Użytkownik musi zawsze komunikować się z naszymi partnerami
w sposób profesjonalny i pełen szacunku. Cała komunikacja, która odbywa się za
pośrednictwem naszej strony, może być w każdej chwili monitorowana przez nasz
zespół. Jakakolwiek komunikacja, którą uznamy za niewłaściwą lub nielegalną,
zostanie zgłoszona odpowiednim władzom, a Twój profil z nami zostanie
sprawdzony bez uprzedzenia.

Użytkownik musi chronić i utrzymywać wszelką komunikację z
użytkownikami i partnerami w ścisłej tajemnicy, niektóre z cen, które
otrzymuje, mogą być dla niego wyjątkowe i nie mogą być udostępniane.

5. Obowiązki i zobowiązania partnerów

Punkty te wyjaśniają różne obietnice, które składasz przy
zawieraniu z nami tej umowy i określają Twoje zobowiązania w momencie
przystąpienia do naszej platformy.

Wszelka komunikacja z użytkownikami będzie przebiegała w
sposób profesjonalny i odpowiedzialny, użytkownicy będą mieli możliwość
zgłoszenia użytkownika i jego oferty, jeśli uznają to za konieczne, jak
wspomniano w punkcie 4.5.

Po uzgodnieniu między partnerem, a użytkownikiem szczegółów
dotyczących ich transakcji, obie strony muszą upewnić się, że transakcja będzie
wykonywana w sposób satysfakcjonujący obie strony, wszystkie procesy zarówno
Twojej firmy, jak i transakcje, które podejmujesz, muszą być w pełni zgodne z
najnowszymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez
wszystkie przepisy prawa polskiego.

ReLok nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane
z transakcjami między użytkownikami i partnerami, w tym za zwroty, wymiany,
opłaty administracyjne i biznesowe itp. Obowiązkiem partnerów jest pokrycie
tych kosztów oraz, w miarę możliwości, osiągnięcie porozumienia, z którego wszystkie
strony są zadowolone.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy powodujące
zaangażowanie prawne partnerów i naszych użytkowników, jest to odpowiedzialność
partnera i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne wypłaty, opłaty, zwroty ani
rozliczenia.

ReLok usunie wszystkie oferty, które nie są umieszczone w
odpowiedniej kategorii lub nadużywają naszej platformy.

Treści, które umieszczasz w swojej ofercie, nie są chronione
prawami autorskimi, a my możemy się tym dzielić we własnym marketingu
wewnętrznym i zewnętrznym w celu zwiększenia Twojego zasięgu i rozwoju naszej
platformy, czy to za pośrednictwem użytkowników czy partnerów.

Partnerzy są odpowiedzialni za treści zamieszczone w ogłoszeniu,
niezależnie od tego, czy są one zamieszczane przez osoby trzecie. Jesteś
odpowiedzialny za to, aby zapewnić, że są one jak najdokładniejsze i nie
zawierają niczego, co mogłoby zostać uznane za obraźliwe, niewłaściwe,
fałszywe, celowo wprowadzające w błąd lub nielegalne. Jak tylko zostanie to nam
zgłoszone i zostaniemy o tym poinformowani, Twoje konto może zostać natychmiast
zawieszone podczas dalszego dochodzenia. W każdej chwili mamy prawo do
usunięcia konta bez uprzedzenia, ale w miarę możliwości postaramy się dojść do
porozumienia, jeśli i kiedy uznamy to za stosowne.

 

6. Przechowywanie i przetwarzanie danych

Nasz system i podejście do przetwarzania danych osobowych
zarówno dla naszych użytkowników, jak i partnerów, odnoszące się do punktów
określonych w naszej Polityce Prywatności, wyjaśniające, że bezpieczeństwo
danych ma pierwszorzędne znaczenie dla naszej platformy.

Jako Platforma my:

Przetwarzamy i przekazujemy dane osobowe zawarte w ogłoszeniu,
który jest wypełniany przez użytkowników, a następnie przekazywany naszym
odpowiednim partnerom.

Informacje te, o których mowa w punkcie 6, mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celu kwotowania i realizacji transakcji i nie mogą
być wykorzystywane do innych celów.

Nie wolno ujawniać danych osobowych lub innych informacji
dostarczonych przez użytkownika i naszych użytkowników organizacjom zewnętrznym
w inny sposób niż na żądanie osoby fizycznej/firmy lub w sposób wymagany przez
prawo.

Firma musi utrzymywać odpowiednie zaplecze zapasowe i
procesy bezpieczeństwa sieciowego dla przechowywanych przez siebie Danych
osobowych.

Każdy kontakt, jaki firma ma z naszymi użytkownikami, na ich
prośbę, użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie, na przykład gdy nie są one już potrzebne. Jest to często określane
jako “prawo do bycia zapomnianym".

7. Warunki & Zawieszenie konta / Wypowiedzenie konta

Niniejsza umowa rozpocznie się w Dniu Rozpoczęcia,
określonym przez ReLok i będzie obowiązywać bezterminowo do momentu jej
rozwiązania zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Możemy rozwiązać umowę i usunąć Twoją ofertę z naszej
platformy, jeśli nie jesteś w stanie zapłacić lub staniesz się niewypłacalny.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych
Warunków, ReLok ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Klient pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty, które są wymagalne przed
lub po potwierdzonej dacie rozwiązania umowy i będzie miał 14 dni na
uregulowanie należności, zanim ten dług zostanie potencjalnie zaciągnięty.

Wszyscy użytkownicy są uprawnieni do założenia konta
umożliwiającego im interakcję z naszymi partnerami i dostęp do ich pulpitu i
narzędzi, które są z nim związane. Jeśli ReLok znajdzie dowody na to, że zasady
zawarte w naszym Regulaminie zostały naruszone, mamy prawo do usunięcia Twojego
profilu z naszej platformy i zablokowania Ci dostępu do różnych funkcji, które
są z tym związane.

 

8. Nasze gwarancje i zobowiązania

Gwarantujemy, że pakiet, który wybrałeś, zawierał funkcje
zawarte w pakiecie i będzie dostępny dla Ciebie do użytku.

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek elementy naszej platformy,
które nie działają prawidłowo, skontaktuj się z nami jak najszybciej pod adresem
biuro@relok.pl z tematem „Błąd funkcjonalności”. Upewnij się, że dołączyłeś
zrzut ekranu lub nagranie wideo, jeśli to możliwe, aby pomóc naszemu zespołowi
w naprawieniu tego błędu. Następnie ten problem zostanie opracowany i poprawiony
tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli masz jakieś sugestie co do tego, jak możemy dalej
rozwijać naszą platformę, napisz do nas na adres: biuro@relok.pl z nagłówkiem
“Sugestie" z Twoimi pomysłami, czy są to nowe produkty, które możemy
dodać, inne rynki, na które możemy się rozwijać i wiele innych.

Recenzje, opinie, które pojawiają się na profilach, zostały
zamieszczone przez prawdziwych klientów. Fałszywe recenzje nie powinny być w
żadnym wypadku zamieszczane przez wszystkie strony. Jeżeli okaże się, że do
tego doszło, opinie te zostaną natychmiast usunięte, a jeżeli będzie to kwestia
powtarzająca się, zostanie wszczęte wewnętrzne dochodzenie.

Zobowiązania

ReLok działa jako portal internetowy i miejsce wystawiania
ogłoszeń i nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie jest właścicielem żadnego z
produktów wymienionych na stronie, a zatem nie ma z nimi żadnego związku.

Nasza funkcja ogłoszeń działa w oparciu o to, że Twoje ogłoszenie
jest wysyłane do naszego systemu, który jest następnie przekazywany do naszych użytkowników.
W żadnym wypadku nie możemy zagwarantować, że Twoje ogłoszenie będzie skuteczne
i że jego efekty będą satysfakcjonujące.

Wykorzystujemy własne umiejętności i doświadczenie w
doradzaniu, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy ekspertami w tym zakresie i nie
możemy gwarantować żadnych wyników.

ReLok nie daje żadnych gwarancji co do odpowiedniości,
uczciwości i możliwości każdego użytkownika, partnera zarejestrowanego lub
odwiedzającego Nasz portal.

 Nasza
odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich roszczeń, strat lub szkód
poniesionych zarówno przez partnerów jak i użytkowników w żaden sposób nie
zostanie przez nas rozliczona. Wszelkie kwestie i spory prawne muszą być
rozstrzygane między sobą, a ReLok nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wypłaty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
szkody; ani za jakiekolwiek straty zysków i obrotów. Twoja reputacja i
możliwości biznesowe są ustalane przez Ciebie i to na Tobie spoczywa
odpowiedzialność za ich utrzymanie.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może działać
lub być interpretowane w taki sposób, aby w jakikolwiek sposób ograniczać naszą
odpowiedzialność:

śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem,
lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub partnerów (odpowiednio); lub

Oszukańcze wprowadzenie w błąd przez nas lub naszych
pracowników.

Obowiązkiem partnera jest zapewnienie, że wszystkie
oferowane przez niego produkty i usługi są zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek
problemów, posiada on odpowiednie ubezpieczenie i ochronę prawną.

W żaden sposób nie kontrolujemy cen, które ustalają nasi
partnerzy i ich obowiązkiem jest uzgodnienie ich ze sobą, prosimy ich, aby byli
konkurencyjni i uczciwi w swoich cenach, ale nie możemy zagwarantować, że w
każdej chwili uzyskają Państwo najlepsze możliwe ceny.

10. Generał

Wszystkie treści przesłane do nas i/lub zawarte na koncie,
których nie chcesz upubliczniać, są przez nas traktowane jako wysoce poufne.
Dotyczy to również informacji prawnych i sposobów płatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie i Twojej firmy
za niedostarczenie przez nas funkcji Twojego pakietu z jakiegokolwiek powodu,
który jest poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie
tych informacji i odpowiadanie na prośby użytkowników w odpowiednim czasie.
Użytkownicy mogą zgłaszać firmy, które nie reagują na nie lub otrzymują poziom
usług, który uważają za nie do przyjęcia.

Zezwalasz nam na wykorzystanie zrzutów ekranu z Twojej
oferty, statystyk i lokalizacji na mapie do celów marketingowych i
promocyjnych, możemy również zwrócić się do Ciebie o referencje, aby pomóc w
rozwoju naszej marki.

Użytkownik zapewni, że podczas zakładania i korzystania z
naszej platformy, użytkownik (oraz osoby działające w jego imieniu, niezależnie
od tego, czy są to pracownicy wewnętrzni uzyskujący dostęp do strony, czy też
osoby trzecie robiące to za niego) będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących
w Polsce przepisów prawa i regulacji. Nie ponosimy odpowiedzialności w
przypadku, gdy wymienione powyżej osoby działające w Państwa imieniu,
bezpośrednio lub pośrednio, umyślnie lub przypadkowo, nie zastosują się do
przepisów prawa i regulacji, a Państwo zrekompensują nam wszelkie straty lub
wydatki poniesione przez nas w wyniku prowadzenia jakichkolwiek dochodzeń,
roszczeń lub innych działań regulacyjnych lub cywilnych, które nastąpią w
wyniku tego niepowodzenia i Państwa działań.

Ty, klient, użytkownik i my, ReLok, jesteśmy niezależną
firmą i w żaden sposób nie działamy w ramach partnerstwa. Możemy często używać
terminu “partner" w naszym marketingu, ale jest on używany w sposób,
który promuje poczucie wspólnoty między nami a naszymi klientami. Można to
porównać do dołączenia do “rodziny ReLok".

Rzadko zdarza się, że prawo wymaga, aby informacje, które
przekazujemy, były przekazywane na piśmie, a komunikacja, którą chcesz nam
wysłać, musi mieć formę pisemną. W takim przypadku będziemy używać adresu
zarejestrowanego na rachunku jako adresu pocztowego, chyba że zostaniemy
poinformowani, że jest inaczej, a także będziemy wysyłać użytkownikowi
wiadomości e-mail na adres, który połączyliśmy z rachunkiem. Jeśli wysyłasz nam
materiały pisemne, upewnij się, że są one wysyłane na adres znajdujący się na
górze niniejszego Regulaminu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty przesyłki/zwrotu i będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi w odpowiednim
czasie.

Ty i Twoja firma rozumiecie, że naruszenie (lub groźba
naruszenia) niniejszego Regulaminu, które może spowodować nieodwracalne i
trwałe szkody dla nas i naszej organizacji, oraz że w takiej sytuacji mamy
prawo do ubiegania się o pomoc prawną i nakaz w celu zapobieżenia temu
naruszeniu i powstrzymania go w przyszłości, możemy podjąć tę sprawę dalej i
starać się o finansowe rozliczenie ze sobą, aby odzyskać wpływ, jaki to miało
na nas.

Użytkownik uznaje, że w przypadku naruszenia (lub groźby
naruszenia) któregokolwiek z niniejszych Warunków, które może spowodować
nieodwracalne i trwałe szkody dla nas i naszej organizacji, oraz że w takiej
sytuacji mamy prawo do ubiegania się o pomoc prawną i nakaz w celu zapobieżenia
temu naruszeniu i powstrzymania jego powstania w przyszłości, możemy podjąć
dalsze działania w tej sprawie i starać się o ugodę finansową ze sobą, aby
odzyskać wpływ, jaki to miało na nas.

Umowa pomiędzy nami ReLok a Państwem,
przedsiębiorcą/partnerem/użytkownikiem, zawiera niniejsze Warunki oraz Politykę
Prywatności, razem stanowią całość umowy, a wszystkie punkty są wyraźnie
przeczytane i zrozumiane oraz że zgadzają się Państwo przestrzegać tych
wytycznych. Niezastosowanie się do nich może spowodować komplikacje dla Ciebie
i Twojej firmy. Zgadzasz się, że zawierając umowę, nie masz żadnych problemów z
żadną z kwestii poruszonych w obu dokumentach i zgadzasz się na to wszystko.
Jeżeli Klient naruszy którykolwiek z naszych warunków lub naruszy naszą
Politykę, ReLok ma pełne prawo do skorzystania z dowolnego sposobu działania,
który uzna za najlepszy i w odpowiednim czasie doradzi Klientowi, jakie kroki
podejmujemy po podjęciu decyzji.

Umowa pomiędzy nami ReLok a użytkownikiem, który został
uwzględniony w niniejszych Warunkach oraz w naszej Polityce Prywatności,
łącznie stanowi całość umowy, a wszystkie jej punkty zostały wyraźnie
przeczytane i zrozumiane oraz że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych
wytycznych.